• AZ
  • RU
  • EN
  • Tel: 1116
  • hospital@avrasiya.az
  • Ümumi məlumat
  • Xidmətlər
  • Həkimlər

Ümumi cərrahiyyə şöbəsində müalicə edilən xəstəliklər

• Qaraciyər, öd kisəsi, öd yolları və mədəaltı vəzin cərrahi xəstəlikləri

• Qida borusu, mədə, nazik bağırsaqların cərrahi xəstəlikləri

• Yoğun və düz bağırsaq xəstəlikləri

• Yogun bağırsağın qeyri- spesifik iltihabi xəstəlikləri

• Həzm sistemi orqanlarının xoş və bəd xassəli yeni törəmələri

• Peritonarxası sahə və çanaq törəmələri

• Anal bölgənin xəstəlikləri

• Yırtıqlar

• Qalxanabənzər vəzin xəstəlikləri

• Virus hepatitləri

Ümumi cərrahiyyə bölümündə həyata keçirilən cərrahi əməliyyatlar

• Qaraciyərin yeni törəmələri (bəd xassəli şişlər,kistalar, exinokokk, abseslər və s.) zamanı edilən əməliyyatlar

• Qaraciyərin bədxassəli törəmələrinin Radiotezlikli ablasiyası

• Qaraciyər serrozlarının cərrahi müalicəsi (damar şuntlama əməliyyatları)

• Qaraciyərin USM altında iynə biopsiyası

• Virus hepatitlərinin müalicəsi

• Öd kisəsi və öd yollarında açıq və laparoskopik cərrahi əməliyyatların əməliyyatdaxili USM, öd yollarının vizual (xolangioskopiya) və rentgenoloji (xolangioqrafiya) müayinəsi

• Mədəaltı vəzin tam və hissəvi çıxarılması

• Dalağın açıq və laparoskopik yolla tam və ya hissəvi çıxarılması

• Mədənin, qida borusunun tam və hissəvi çıxarılması (tikiş aparatlarının istifadəsi ilə)

• Diafraqma yırtıqlarının laparoskopik təmiri

• Laparoskopik appendektomiya

• Diaqnostik laparoskopiya və torakoskopiya

• Nazik və yoğun bağırsaqlarda aparılan açıq və laparoskopik əməliyyatlar (tikiş aparatlarının istifadəsi ilə)

• Yırtıqların açıq və laparoskopik üsulla təmiri

• Abdominoplastika

• Peritonarxası sahənin kistoz törəmələrinin (o cümlədən təkrarlanan) radikal çıxarılması

• Qalxanabənzər vəzin tam və hissəvi çıxarılması

• Babasil düyünlərinə lateks həlqələrinin qoyulması

• Hemorroidektomiya

• Pararektal fistulların ləğvi

• Anal çatın cərrahi müalicəsi

• Rektoskopiya