• AZ
  • RU
  • EN
  • Tel: 1116
  • hospital@avrasiya.az

OKP (Obsessiv-Kompulsiv Pozuntu)

OKP (Obsessiv-Kompulsiv Pozuntu) 

OKP obsessiya adlandırılan vəsvəsəli düşüncələrdən və kompulsiya adlandırılan təkrarlayıcı davranış və fikirlərdən ibarət psixi bir xəstəlikdir. Əgər insan çirkləndiyi düşüncəsiylə əllərini tez-tez yuyursa, xəstəlik yoluxacaq deyə insanlarla toxunaraq görüşmürsə,qapı qollarına toxunmursa, qazı vəya işığı bağladığından şüphə duyub dəfələrlə yoxlayırsa, başqalarına xəsarət yetirəcəyi (fiziki vəya mənəvi) düşüncəsi ilə insanlardan qaçırsa, ağlına mənsub olduğu dinə dair istəmədiyi xoş olmayan düşüncələr gəlirsə, iş yerində masasının üstündə olan əşyaları xətkeşlə ölçərək yerləştirir və bunu dəfələrlə təkrarlayırsa ( və daha neçə fərqli cür bu şəkildə insana narahatlıq verən, ağlından qova bilmədiyi düşüncələr və kompulsiyalar varsa) və bunlar insana çox gülünc gəldiyi halda etməyə davam edirsə, ən önəmlisi işinə, ailə və sosyal həyatına yəni FUNKSİONALLIĞINA təsir efirsə, o şəxsdə OKP diagnozu araşdırılmalı və ehtiyac halında müalicə başlanmalıdır. 

Uzman Psixiatr Dr. Ruslan Əliyev


1047